0985 188 288

Đối tác

Công ty cổ phần tư vấn kiến trúc AC

Tiền thân là một văn phòng kiến trúc, do KTS. Văn Chương và các cộng sự thành lập kể từ năm 1996, một trong những văn phòng kiến trúc hoạt động độc lập đầu tiên ở Việt Nam.
Đến năm 2001, văn phòng KTS. Văn Chương và cộng sự chuyển đổi thành công ty TNHH một thành viên mang tên Công ty TNHH tư vấn kiến trúc AC liên minh HTX Việt Nam.
Đến năm 2005, công ty chuyển đổi thành công ty cổ phần với tên đầy đủ:
   –  Tên giao dịch: AC Architecture consulting joint stock company
   –  Trụ sở: 37 Nguyễn Chí Thanh, Ba Đình, Hà Nội
   –  Email: kientrucac@fpt.vn
   –  Website: http:// www.kientrucac.com.vn
Grandhome nhà sản xuất nội thất cổ điển châu âu cho các lâu đài biệt thự của Công ty cổ phần tư vấn kiến trúc AC

Công ty cổ phần tư vấn kiến trúc AC

Tiền thân là một văn phòng kiến trúc, do KTS. Văn Chương và các cộng sự thành lập kể từ năm 1996, một trong những văn phòng kiến trúc hoạt động độc lập đầu tiên ở Việt Nam.
Đến năm 2001, văn phòng KTS. Văn Chương và cộng sự chuyển đổi thành công ty TNHH một thành viên mang tên Công ty TNHH tư vấn kiến trúc AC liên minh HTX Việt Nam.
Đến năm 2005, công ty chuyển đổi thành công ty cổ phần với tên đầy đủ:
   –  Tên giao dịch: AC Architecture consulting joint stock company
   –  Trụ sở: 37 Nguyễn Chí Thanh, Ba Đình, Hà Nội
   –  Email: kientrucac@fpt.vn
   –  Website: http:// www.kientrucac.com.vn
Grandhome nhà sản xuất nội thất cổ điển châu âu cho các lâu đài biệt thự của Công ty cổ phần tư vấn kiến trúc AC

Công ty cổ phần tư vấn kiến trúc AC

Tiền thân là một văn phòng kiến trúc, do KTS. Văn Chương và các cộng sự thành lập kể từ năm 1996, một trong những văn phòng kiến trúc hoạt động độc lập đầu tiên ở Việt Nam.
Đến năm 2001, văn phòng KTS. Văn Chương và cộng sự chuyển đổi thành công ty TNHH một thành viên mang tên Công ty TNHH tư vấn kiến trúc AC liên minh HTX Việt Nam.
Đến năm 2005, công ty chuyển đổi thành công ty cổ phần với tên đầy đủ:
   –  Tên giao dịch: AC Architecture consulting joint stock company
   –  Trụ sở: 37 Nguyễn Chí Thanh, Ba Đình, Hà Nội
   –  Email: kientrucac@fpt.vn
   –  Website: http:// www.kientrucac.com.vn
Grandhome nhà sản xuất nội thất cổ điển châu âu cho các lâu đài biệt thự của Công ty cổ phần tư vấn kiến trúc AC

Công ty cổ phần tư vấn kiến trúc AC

Tiền thân là một văn phòng kiến trúc, do KTS. Văn Chương và các cộng sự thành lập kể từ năm 1996, một trong những văn phòng kiến trúc hoạt động độc lập đầu tiên ở Việt Nam.
Đến năm 2001, văn phòng KTS. Văn Chương và cộng sự chuyển đổi thành công ty TNHH một thành viên mang tên Công ty TNHH tư vấn kiến trúc AC liên minh HTX Việt Nam.
Đến năm 2005, công ty chuyển đổi thành công ty cổ phần với tên đầy đủ:
   –  Tên giao dịch: AC Architecture consulting joint stock company
   –  Trụ sở: 37 Nguyễn Chí Thanh, Ba Đình, Hà Nội
   –  Email: kientrucac@fpt.vn
   –  Website: http:// www.kientrucac.com.vn
Grandhome nhà sản xuất nội thất cổ điển châu âu cho các lâu đài biệt thự của Công ty cổ phần tư vấn kiến trúc AC

Công ty cổ phần tư vấn kiến trúc AC

Tiền thân là một văn phòng kiến trúc, do KTS. Văn Chương và các cộng sự thành lập kể từ năm 1996, một trong những văn phòng kiến trúc hoạt động độc lập đầu tiên ở Việt Nam.
Đến năm 2001, văn phòng KTS. Văn Chương và cộng sự chuyển đổi thành công ty TNHH một thành viên mang tên Công ty TNHH tư vấn kiến trúc AC liên minh HTX Việt Nam.
Đến năm 2005, công ty chuyển đổi thành công ty cổ phần với tên đầy đủ:
   –  Tên giao dịch: AC Architecture consulting joint stock company
   –  Trụ sở: 37 Nguyễn Chí Thanh, Ba Đình, Hà Nội
   –  Email: kientrucac@fpt.vn
   –  Website: http:// www.kientrucac.com.vn
Grandhome nhà sản xuất nội thất cổ điển châu âu cho các lâu đài biệt thự của Công ty cổ phần tư vấn kiến trúc AC